Videos

Unit 2 – Rodina a známí / Family and Acquaintances

Jak velkou máte rodinu? Novice-IntermediateVideo thumbnail Intermediate-AdvancedVideo thumbnail
Kde bydlíte? Novice-IntermediateVideo thumbnail Intermediate-AdvancedVideo thumbnail
Bydlíte na koleji, v bytě nebo v domě? Máte spolubydlící? Novice-IntermediateVideo thumbnail Intermediate-AdvancedVideo thumbnail
Kde bydlí vaši rodiče? Co dělají? Novice-IntermediateVideo thumbnail Intermediate-AdvancedVideo thumbnail
Máte bratry a sestry? Kde bydlí a co dělají? Novice-IntermediateVideo thumbnail Intermediate-AdvancedVideo thumbnail
Kde bydlí vaši prarodiče? Novice-IntermediateVideo thumbnail Intermediate-AdvancedVideo thumbnail
Které jazyky umíte? Novice-IntermediateVideo thumbnail Intermediate-AdvancedVideo thumbnail
Které jazyky umějí vaši rodiče? Novice-IntermediateVideo thumbnail Intermediate-AdvancedVideo thumbnail