Jezdíte někdy stopem?

8 – Jezdíte někdy stopem_ – A

Published using Google Docs
8 – Jezdíte někdy stopem_ – A
Updated automatically every 5 minutes

Jana: To ne, ne.

Jáchym: Stopem nejezdím, protože si myslím, že je to nebezpečné.

nebezpečný – dangerous

Mikuláš: To jsem ještě nezkusil snad. To jsem nikdy nejel no stopem.

zkoušet / zkusit – to try

Jana: Stopem jsem jela párkrát v životě, ale už nejezdím stopem.

párkrát – a couple/few times

Jakub: Stopem jsem ještě v životě nejel.

v životě – in life