Lucie

4 – Lucie – annotations

Published using Google Docs
4 – Lucie – annotations
Updated automatically every 5 minutes

No tak asi budu mluvit o svojí mámě.

Žila pětapadesát let dohromady, takže umřela před… no, teď už je to dlouho. Dva tisíce čtyři. Teď už je to třináct let.

dohromady – all together

před ( INSTR) – …agoj

už je to dlouho – it’s already been a long time

Jak jste rády dělaly spolu?

Máma se angažovala hodně do kultury a do vzdělání a založila školu a založila takový klub pro postižené děti, respektive rodiče postižených dětí, aby se měli jak sdružovat, takže když já jsem byla puberťák, tak díky mámě jsem byla součástí takových různých aktivit, které mě posunuly někam dál jako člověka. Takže jsme si chodili třeba hrát prostě nebo na nějaký (nějaké) akce s dětmi, který (které) měly poměrně vážné postižení, takže člověk musel vymýšlet, jaké hry se dají hrát, když prostě máš, já nevím… mozkovou obrnu a tak dále, aby jsi (abys)  mohl zahrnout toho člověka. Takže mě to, mě to posunulo dál a bylo to zajímavý (zajímavé).

angažovat se do ( GEN) – to be involved with (something)

vzdělání – education

založit – to found

postižený – handicapped

respektive – that is to say (clarifies what was just said)

aby se měli jak sdružovat – so that they might have a way to join up

puberťák – adolescent

díky ( DAT) – thanks (to)

součást – component, constituent

posunout – to move, push

poměrně – relatively

vážný – serious

postížení – handicap

vymýšlet / vymyslet – to think up, invent

dát se – to be possible

mozková obrna – cerebral palsy

zahrnout – include

Jak často jste se vídaly?

Když jsem byla v Čechách, protože já pendluju mezi Čechama (Čechy) a Amerikou, takže někdy bydlím tady a někdy jsem bydlela tam, takže když jsem byla v Čechách, tak jsme se viděly možná jednou za měsíc. Anebo o prázdninách třeba častěji. A já už jsem měla samozřejmě svůj život jako dospělý jedinec, takže i za mnou máma jezdila třeba do Prahy na návštěvu. A pomáhala mi zařizovat, třeba si pamatuju, pomáhala mi zařizovat byt, nebo několik různých bytů, podle toho, kdy jsem znova se vracela a znova bylo něco potřeba. Takže vždycky se dalo na ni spolehnout, že mi pomohla, a já jsem se snažila potom pomáhat třeba i jí.

pendlovat – to alternate (related to pendulum – you can imagine a pendulum swinging back and forth)

dospělý – grown-up

jedinec – individual

zařizovat / zařídit – to set up, arrange, furnish

znova – again

potřeba – (a) need

dalo se na ni spolehnout – it was possible to rely on her (i.e. I could rely on her)

Kdy jste se viděly naposled?

Naposled jsme se viděly, když byla už v nemocnici a bylo to teda v roce dva tisíce čtyři na jaře a kvetly přitom magnolie.

nemocnice – hospital

kvetly (kvést) – to bloom, blossom

magnolie – magnolia

Co se vám matce nejvíc líbí?

Na matce se mi nejvíc líbilo asi to, že byla strašně dobrosrdečný a dobrý člověk a měla jakoby srdce na správném místě, se říká. To znamená, že prostě lidé se na ni obraceli se spoustou svých problémů a potíží a ona měla vždycky dobrý vztah a dobrou radu nebo otevřenou náruč pro kohokoli, kdo za ní přišel. Takže co se týče businessu, to nebyla zrovna nejlepší možná predispozice, protože si pamatuju, že spoustu věcí, spousta věcí se dělala proto, že to byla potřeba udělat, ale ne vždycky to bylo ekonomicky výhodné. Ale myslím si, že to ji dělalo dobrým člověkem.  

dobrosrdečný – good-hearted

jakoby – sort of

obracet se / obrátit se (na někoho)– to turn (to someone)

potíž – problém

otevřený – open

náruč – embrace

kdokoli(v) – whoever, anyone whatsoever

co se týče ( GEN) – with regard to (something)

výhodný – advantageous

to ji dělalo dobrým člověkem – it made her a good person