Kdy obvykle obědváte?

6 – Kdy obvykle obědváte_ – A – annotations

Published using Google Docs
6 – Kdy obvykle obědváte_ – A – annotations
Updated automatically every 5 minutes

Petra a Rozálie: Ve dvě. – Ve dvě?! – No ve škole ve dvě. – Aha, v půl jedný (jedné). Ty chodíš ve dvě?!

Jakub: Většinou obědvám kolem jedné hodiny odpoledne.

kolem ( GEN) – around

Jaroslav: Obědvám ve dvanáct přesně.

přesně – precisely

Jáchym: Obědvám o půl dvanácté, jedenáct třicet.