Ve kterém jste ročníku?

2 – Ve kterém jste ročníku_ – A – annotations

Published using Google Docs
2 – Ve kterém jste ročníku_ – A – annotations
Updated automatically every 5 minutes

Mikuláš: Jsem ve druhém ročníku na magisterským (magisterském) studiu, tak.

magisterské studium – master’s studies

Jakub: Teď jsem ve čtvrtém ročníku. Budu ve čtvrtém ročníku.

Michal: Momentálně budu končit, takže jsem na konci svého studia. V závěrce… v posledním ročníku.

konec – end

svého studia – of my (own) studies

závěrka – conclusion

Jana: Tak jsem v druhém ročníku magisterského studia.