Jak často jíte v restauracích?

17 – Jak často jíte v restauracích_ – B

Published using Google Docs
17 – Jak často jíte v restauracích_ – B
Updated automatically every 5 minutes

Eva: Moc často ne, protože nerada utrácím v restauraci, ale když už, tak já nevím… párkrát do měsíce třeba.

Jan: Já jím v restauraci asi častěji než běžný Čech, protože chodím do restaurace skoro každý den na oběd z práce, ale běžný Čech chodí většinou jednou za týden, si myslím… do restaurace.

Petra: Moc ne… Spíš třeba když… se něco slaví. A nějaký (nějaké) narozeniny, nebo třeba někdo se zasnoubil. Anebo… nějaká spíš zvláštní příležitost, jako někdo něco slaví, třeba že dostal novou práci.

Michal: Když jsem byl v České republice, tak jsem jedl skoro každý den, protože nemáme firemní kantýnu a musíme chodit ven na obědy, takže jsem byl většinou vždycky s partou lidí, kolegů každý den v restauraci na jídlo (jídle).