Budete psát diplomovou práci? Na jaké téma? Jak asi bude dlouhá?

10 – Budete psát diplomovou práci_ Na jaké téma_ Jak asi bude dlouhá_ – A

Published using Google Docs
10 – Budete psát diplomovou práci_ Na jaké téma_ Jak asi bude dlouhá_ – A
Updated automatically every 5 minutes

Jakub: Diplomovou práci budu psát asi za půl roku. Bude to něco z bankovnictví, ale téma ještě úplně přesně nevím. Já myslím, že musí mít asi šedesát nebo osmdesát stran.

za půl roku – in half a year

z bankovnictví – on banking (lit. from banking)

téma – topic

úplně – completely, entirely

Mikuláš: Budu, už jsem psal bakalářskou práci. Diplomová práce mě čeká asi tak za půl roku. A budu psát a bude to na téma oligopol v bankovnictví. Minimum je myslím, že šededesát stránek, formovaných stránek, to znamená tisíc osm set znaků na stránku, ale to je minimum. Takže asi vo (o) trošku delší počítám, šedesát až osmdesát stránek, rozsah.

oligopol – oligopoly

formovaná stránka – uniform page

znak – character

o trošku delší – a big longer

rozsah – extent, size

Radek: Ano ano, taky budu psát diplomovou práci. – A už víš, o čem to bude? – Asi zhruba. Mělo by to být něco na účetnictví a bude účetnictví, takže něco v tom smyslu, ale zatím ještě jakoby nemám přesný (přesné) téma. Tak mělo by to být zhruba v rozsahu nějakejch (nějakých) šedesát až sedmdesát stránek. Nejsem si teďkom (teď) úplně jistý.

zhruba – roughly

mělo by to být – it should be

účetnictví – accounting

v tom smyslu – in that sense

zatím – momentarily

jakoby – sort of

přesný – precise, exact

téma – topic

být si jistý – to be sure

Tereza: Psala jsem bakalářskou práci. – Na jaký (jaké) téma? – Záznam z pouti. Byl (bylo) to téma Záznam z pouti a bylo to… bylo to spíš jako výtvarný (výtvarné) dílo než jako vo (o) textu, ta bakalářská práce.

záznam – record, account

pouť (f.) – wandering, pilgrimage

výtvarné dílo – art work

Andrea: Píšu, píšu. Budu psát, budu psát diplomovou práci. – Dobře, na jaké téma? – Bude to pravděpodobně něco s managementem, něco jakože vzdělávání manažerský (manažerské), ale jelikož studuju mezinárodní vztahy, tak to musí být na mezinárodním poli, takže to bude něco jako vzdělávání manažerů v mezinárodní korporaci.

pravděpodobně – (most) likely, probably

vzdělávání – education

mezinárodní vztahy – international relations

na mezinárodním poli – on an international field

korporace – corporation

Lukáš: Já jsem psal na téma povinnost péče orgánů ve společnostech.

Alice: A já jsem psala na téma plánování školních kapacit ve Středočeském kraji, aby se vědělo, kolik budeme potřebovat míst ve školkách a ve školách pro děti.

povinnost – obligation

péče – care, maintenance

orgán – governmental body, authority

plánování – planning

školní kapacita – school capacity

aby se vědělo – so that it might be known

kolik…míst – how many spots