Na co budete rádi vzpomínat?

17 – Na co budete rádi vzpomínat_ – A – annotations

Published using Google Docs
17 – Na co budete rádi vzpomínat_ – A – annotations
Updated automatically every 5 minutes

vzpomínat (impf.)  / vzpomenout (perf.) na  ACC – to remember, to recall (something)

Jakub: Tak budu rád vzpomínat na srandu, kterou jsem zažil s kamarády a určitě i na nějaké profesory.

sranda – fun

zažít – to experience

určitě – definitely

Lukáš: Asi nejvíc na kamarády.

Alice: Přesně tak, na ty kamarády, který (kteří) jsou vlastně doteďka (doteď), nám zůstali.

přesně tak – exactly (like that)

doteď – till now

nám zůstali – have remained for us (i.e. who have remained our friends)

Radek: Tak z univerzity, já si myslím, že z univerzity už až tak moc ne. Spíš ze střední, no. Tam samozřejmě byla jakoby velká zábava, vo (o) hodinách a tak s kamarády. Na té univerzitě to už je spíš o těch přednáškách a už se jako nescházíme, už tam ty lidi moc neznám, takže…

už až tak moc ne – not quite all that much

jakoby – sort of, like

zábava – fun, amusement

o hodinách – in classes

o těch přednáškách – about the classes/lectures

nescházet se – to get together

už tam ty lidi moc neznám – I don’t know those people all that well

Tereza: Ze studií mám pořád kamarády, takže vzpomínám ráda na kamarády.

ze studií – from (my) studies

Jana: Tak určitě na výměnný pobyt tady v Austinu, to je nejlepší zkušenost. A dál… ani nevím, asi na kamarády z hodin a na některé učitele vtipné.

výměnný pobyt – exchange trip (lit. exchange stay)

zkušenost – experience

ani nevím – I don’t even know

z hodin – from classes

některé učitele vtipné – některé vtipné učitele

Petra a Rozálie: Já myslím, že budu ráda vzpomínat na své spolužáky, na to, jak jsme začínali na tý (té) zdravce (zdravotní škole), protože tam je…tam máme jako praxe v nemocnicích, tak jak nám to nejdřív nešlo a pak už jak jsme se do toho nějak jako zařadili do toho systému tý (té) nemocnice. Pak budu ráda vzpomínat na to, jak jsme byly v tý (té) škole s těma (těmi) kamarádkama (kamarádkami). Hlavně na ty kamarády i na ty učitele asi. – Asi na ten život, kterej (který) nebyl tak komplikovanej (komplikovaný), než když se chodí do zaměstnání. – No. – Tak.    

spolužák – classmate

začínat – to begin

zdravka zdravotní škola – nursing school

praxe – practice, rounds

nám to nejdřív nešlo – we couldn’t do it at first (lit. it wasn’t working for us at first)

zařadit se – to get integrated

do toho systému – into that system

život – life

komplikovaný – complicated

zaměstnání – employment