Máte řidičský průkaz?

11 – Máte řidičský průkaz_ – A

Published using Google Docs
11 – Máte řidičský průkaz_ – A
Updated automatically every 5 minutes

Lukáš: Ano, máme oba řidičský průkaz.

Alice: Ano.

Martin: Mám řidičský průkaz.

Jakub: Řidičský průkaz mám. – A taky auto, jo, máš? – A taky auto.

Mikuláš: Řidičský průkaz už mám.

Michal: Mám řidičský průkaz i na auto i na motorku.

motorka – motorcycle

i…i… – both…and…

Magda: Máme, já jo.

Pavel: Já mám taky no. A už jsem neřídil auto asi tak deset let. Takže ten už je takový jako trošku propadlý, prošlý.

ten on (řidičský průkaz)

propadlý, prošlý – expired,  out of date