Co musíte dělat každý den?

11 – Co musíte dělat každý den_ – A – annotations

Published using Google Docs
11 – Co musíte dělat každý den_ – A – annotations
Updated automatically every 5 minutes

Magda: No, tak…

Pavel: Vyprat.

Magda: Mýt nádobí, musíme si uvařit občas. Pavel mi dělá snídaně.

prát / vyprat – to do the laundry

mýt / umýt – to wash

vařit / uvařit – to cook

Jan: Doma myju nádobí, starám se o děti, uklízím a starám se o dům a zahradu.

starat se o ( ACC) – to take care of, look after

zahrada – garden

Jakub: Musím uklízet trochu, vynést koš, umýt nádobí, vyluxovat, vyprat prádlo někdy.

vynášet / vynést – take out

koš – trash can (used here to mean odpadky – trash)

Jáchym: Každý den se umyju, vyčistím si zuby, a když je všední den, tak chodím do školy a o víkendu většinou uklízím.

umýt se – to wash up