Které předměty jste měli ve škole nejradši?

5 – Které předměty jste měli ve škole nejradši_ – A – annotations

Published using Google Docs
5 – Které předměty jste měli ve škole nejradši_ – A – annotations
Updated automatically every 5 minutes

Mikuláš: Na střední jsem měl nejradši tělocvik, zeměpis a matematiku.

tělocvik – physical education

zeměpis – geography, but typically used when talking about the subject in grade school

Radek: Tak na střední jsem měl nejraději tělocvik a historii a zeměpis.

na střední (škole) – in high school

Tereza: Na základce – na střední – jsem měla nejradši češtinu, tělocvik, výtvarnou výchovu a… to je asi všechno.

základka základní škola

na základce – in elementary school

výtvarná výchova – art class

Alice: Já jsem měla ráda zeměpis a matematiku.

Lukáš: A mě bavil dějepis.

Jakub: Na střední škole jsem měl nejradši tělocvik a zeměpis.