Má vaše město metro? Autobusy? Tramvaje? Trolejbusy?

10 – Má vaše město metro_ Autobusy_ Tramvaje_ Trolejbusy_ – B

Published using Google Docs
10 – Má vaše město metro_ Autobusy_ Tramvaje_ Trolejbusy_ – B
Updated automatically every 5 minutes

Michal: V Praze máme metro, což je hodně populární forma přepravy z místa A do místa B. Pak tam máme autobusy, máme tam vlak, máme tam lanovku pro lidi, kteří nechtějí do velkého kopce na vyhlídku, na Petřín, a taky máme tramvaje, to je něco jako vlak na kolejích, vypadá to jako autobus trošku, ale jezdí to tak jako městem. Není to tak velké jako vlak, ale není to autobus. Má to koleje. – Asi tam chybí jenom trolejbusy. – Trolejbusy. Přesně, ty tam chybí, ty tam nemáme. – A třeba v Brně jsou, myslím. – V Brně jsou trolejbusy. A tam nemaj (nemají) tramvaje, tam maj (mají) šaliny. Je to úplně to stejné, ale Brňáci (Brňané) mají to (tu) svoji jako hantýrku.

Andrea: V centru Prahy jezdí hlavně tramvaje. Ten sytém těch tramvají je naprosto skvělej (skvělý), protože ta tramvaj přijíždí více méně každých pět minut a dá se s ní dostat po velký (velké) části Prahy. Potom tam jezdí metro, máme tři linky metra, A, B, C. Taky, metrem se člověk dostane více méně všude, kam člověk potřebuje. A to metro přijíždí každý (každé) čtyři minuty. A potom jsou tam autobusy, který (které) fungujou převážně na těch okrajových částech Prahy, a ty autobusy jezdí asi každých deset minut. A jezdí načas. Všechno jezdí načas.