Ve kterém jste ročníku?

2 – Ve kterém jste ročníku_ – B

Published using Google Docs
2 – Ve kterém jste ročníku_ – B
Updated automatically every 5 minutes

Petra a Rozálie: No, naše střední škola má čtyři roky. Já jsem teďka dostudovala třeťák. A je to teda… do prváku nastupujem (nastupujeme), když je nám patnáct, a většinou maturujem (maturujeme) tak v osmnácti-devatenácti. A teďka je ten čtvrťák, takže teď mě čeká ten poslední rok na tý (té) střední škole. – Dokončí maturitní zkoušku a pak bude dělat přijímačky na vysokou školu anebo na nástavbový (nástavbové) studium. – Ano.

Petr: Teď jsem v pátém ročníku, což je ten poslední, takže bych vlastně teď měl skončit na jaře.

Andrea: Jsem v pátém ročníku, takže budu dokončovat magisterský (magisterské) studium, respektive inženýrský (inženýrské) studium, protože ekonomie v Praze, nebo v Čechách, je považovaná za inženýrský (inženýrské) studium, a ne magisterský (magisterské).

Radek: V současné době jsem v pátém ročníku. V pátým (pátém). To je jakoby druhý rok magisterského studia. Studoval jsem tři roky bakalářský (bakalářské) studium a teď jsem vlastně jakoby v druhým (druhém) ročníku magisterského studia.

V (na) gymnáziu jsou ročníky?

Jáchym: Ano, v (na) gymnáziu jsou ročníky. A jsou tam dvě možnosti. Buď můžeš jít na gymnázium z páté třídy základní školy, to znamená, že chodíš na gymnázium potom osm let. Anebo můžeš jít na gymnázium z deváté třídy, takže tam chodíš čtyři roky. A já jsem šel právě z té deváté třídy a příští rok, to znamená po prázdninách v září, mě čeká čtvrtý ročník, který je uzavřen maturitou.