Kdy máte svátek?

5 – Kdy máte svátek_ – A – annotations

Published using Google Docs
5 – Kdy máte svátek_ – A – annotations
Updated automatically every 5 minutes

Michal: Já mám svátek dvacátýho (dvacátého) devátýho (devátého) září.

Lucie: Já mám svátek třináctého dvanáctý, takže třináctého prosince.

Denisa: Já mám svátek jedenáctýho (jedenáctého) září, což je dneska, takže… – Všechno nejlepší k svátku. – Děkuju.

což – which

Radek: Svátek mám dvacátého prvního března.

Martina: Svátek mám sedmnáctýho (sedmnáctého) července.

Jolana: Já mám konkrétně svátek patnáctého září.

konkrétně – concretely

Jáchym: Já mám svátek někdy v srpnu. Já vlastně ani přesně nevím, kdy mám svátek, ale je to někdy v létě.

Věra: Já mám svátek osmého října.

Tereza: Já mám svátek patnáctýho (ptanáctého) října a ráda ho oslavím.

Martina: Můj svátek je sedmnáctého července.

Vavřinec: Já mám svátek desátého srpna.

Petra: Já mám svátek teď v srpnu, sedmnáctého srpna, ale…