Cestovali jste někdy do zahraničí?

14 – Cestovali jste někdy do zahraničí_ – B

Published using Google Docs
14 – Cestovali jste někdy do zahraničí_ – B
Updated automatically every 5 minutes

Andrea: Poprvý (poprvé) do zahraničí jsem cestovala, když mi bylo asi osm. Asi osm let. Bylo to do Itálie a bylo to v rámci takovýho (takového) kroužku, do kterýho (kterého) jsem chodila. Tak vlastně všechny ty děti jely do Itálie na týden, na soustředění jakoby.

Martin: Moje v podstatě asi první cesta do zahraničí byla, když mi bylo šest měsíců. A já jsem se narodil v Německu, ale přestěhoval jsem se do Čech. No a tam jsem zůstal nějakých dalších dvacet let.