Jak často se obvykle učíte?

8 – Jak často se obvykle učíte_ – A – annotations

Published using Google Docs
8 – Jak často se obvykle učíte_ – A – annotations
Updated automatically every 5 minutes

Jakub: Tak učím se většinou o zkouškovém a to máme jeden měsíc trvá zkouškové, a to se učím většinou, většinu času z toho… po ten měsíc.

zkouškové období – exam period

po  ACC – throughout (some time period; po celý rok – throughout the entire year)

Mikuláš: Většinou se učím jenom o zkouškovým (zkouškovém). Takže v průběhu roku se moc neučím, jenom když je potřeba nějaký (nějaké) zkoušky. A učím se třeba i osm deset hodin denně, když je potřeba.

průběh – course, progress (as in the course of the day, week…)

Radek: To samozřejmě záleží, to samozřejmě záleží na zkouškách. V průběhu semestru tak dva dny před zkouškou, den před zkouškou. A ve zkouškovém období, který (které) trvá asi měsíc a půl, se to učím každý den, od rána do večera.

samozřejmě – of course

záležet – to depend

průběh – course, progress (as in the course of the day, week…)

trvat – to last

Tereza: Obvykle jsem se učila ráno v posteli, ale já si moc nevzpomínám, že bych se učila.

vzpomínat si – to recall

bych se učila – I would have studied

Petr: No učím se dlouho a většinu času z toho prokrastinuju, takže nic nedělám. A pak se většinou učím až ten poslední den před testem, nebo poslední den před zkouškou a pak ten poslední večer.

většina – the majority

– not until

před testem – before the test (před  INSTR)

před zkouškou – before the exam (před  INSTR)