Má vaše město metro? Autobusy? Tramvaje? Trolejbusy?

10 – Má vaše město metro_ Autobusy_ Tramvaje_ Trolejbusy_ – A

Published using Google Docs
10 – Má vaše město metro_ Autobusy_ Tramvaje_ Trolejbusy_ – A
Updated automatically every 5 minutes

Magda: Máme tramvaj, metro, autobusy, no… Pak jsou tam ty příměstské vlaky, které jezdí do těch okrajových částí Prahy. Na ně se vztahuje i ta tramvajenka, když máš. No a eště (ještě) se hodně využívá kolo. Já třeba chodím do práce pěšky, protože to mám kousek, to mám čtvrt hodiny pěšky, anebo jedu na kole.

příměstský – commuter

okraj – outer edge; okrajový – peripheral, remote

na ně se vztahuje – is linked to them

tramvajenka – long-term ticket for public transport (monthly, quarterly)

využívat / využít – to make use of, utilize

kousek – a bit (as in, a bit away)

čtvrt hodiny – a quarter of an hour

pěšky – by foot

Jana: Brno má spoustu možností. Má autobus, tramvaj, které se říká šalina – to ví každej (každý) Brňák (Brňan). A… trolejbusy a pak má eště (ještě) lodní dopravu na přehradě, parník.

které se říká – which is called

šalina – Brno word for tramvaj

lodní doprava – boat transportation

přehrada – dam, reservoir

parník – steam boat

Jáchym: Já bydlím v malé vesnici a jezdí tam autobusy a jezdí tam vlak. A v Hradišti, kde chodím do školy, jezdí taky autobusy a přijíždí tam hodně vlaků, takže spojení rozhodně jsou a kdykoli se můžu dostat domů.

Hradiště – Uherské hradiště

přijíždět/přijet – to arrive

spojení – connections

kdykoli(v) – whenever, at any time

dostat se – to get to a place