Které předměty jste měli ve škole nejradši?

5 – Které předměty jste měli ve škole nejradši_ – B

Published using Google Docs
5 – Které předměty jste měli ve škole nejradši_ – B
Updated automatically every 5 minutes

Petra a Rozálie: No vždycky jsem měla ráda chemii, biologii, přírodopis, češtinu a ruštinu a francouzštinu. A neměla jsem ráda matematiku, fyziku a to, třeba… co ještě jsem neměla ráda? – Nějaký (nějaké) účetnictví, ne? – A účetnictví, no, protože čísla nejsou to, co by mě bavilo dělat. Spíš se budu zabejvat (zabývat) humanitníma (humanitními) věcma (věcmi).

Petr: Na střední škole jsem měl nejradši matematiku, protože mám rád čísla, mám rád, když věci vychází, když sedí a když si tak můžu s tím hrát.

Andrea: Tak na střední škole se mi líbily společenskovědní předměty, takže třeba občanská nauka, filozofie, psychologie, dějepis nebo třeba zeměpis.

Jana: Na střední asi matematiku, protože jsem měla hodně dobrou učitelku a bavilo mě počítat a mít správný výsledek. A účetnictví mě taky bavilo na střední.