Máte bratry a sestry? Kde bydlí a co dělají?

5 – Máte bratry a sestry_ – A – annotations

Published using Google Docs
5 – Máte bratry a sestry_ – A – annotations
Updated automatically every 5 minutes

Jakub: Mám jednu sestru. Sestra bydlí v Modřanech, to je část Prahy, a pracuje v kanadské školce.

v Modřanech – in Modřany – a district in Prague

část Prahy – a part of Prague

Tereza: Moje sestra, protože je ještě docela malá, tak bydlí v Ústí nad Labem s rodiči. A můj bratr, který je starší než já, tak žije v Praze.

docela – quite

který – who

než – than

žije v Praze – lives in Prague

Pavel: Mám sestru, ta je starší než já o čtyři roky. Bydlí v Kunovicích ve stejném domě jako já. Je to její dům v podstatě.

ta je starší – she is older

o  čtyři roky – by four years

v Kunovicích – in Kunovice

stejný – the same

ve stejném domě jako já – in the same house as me

v podstatě – in essence, essentially

Mikuláš: Mám docela velkou rodinu. Mám dva bráchy (bratry), vlastní, a mám dvě nevlastní sestry. Starší brácha (bratr) je Šimon, nejmladší brácha (bratr) je Jakub, ségry (sestry) jsou dvojčata. A brácha (bratr) studuje na vysoký (vysoké) škole. Nejmladší brácha (bratr) je na střední škole, za rok by měl maturovat. Ségry (sestry) jsou ve třetím ročníku na střední škole, taky by měly za rok maturovat.

vlastní – full (brother/sister)

dvojčata – twins

studuje na vysoké škole – studies at university

nejmladší – the youngest

na střední škole – in high  school

maturovat – to graduate

ve třetím ročníku – in their third year

měl by / měla by / měli by – they should