Kdy obvykle obědváte?

6 – Kdy obvykle obědváte_ – B

Published using Google Docs
6 – Kdy obvykle obědváte_ – B
Updated automatically every 5 minutes

Šimon: Někdy neobědvám vůbec. A když obědvám, tak obědvám kolem té dvanácté. Normálka.

Lenka: Mezi dvanáctou a jednou hodinou.

Martin: Obědvám v práci velice přesně, a to je mezi čtvrt na jednu a půl jednou.

Michal: Oběd mám kolem dvanácté hodiny.