Co budete studovat?

11 – Co budete studovat_ – A – annotations

Published using Google Docs
11 – Co budete studovat_ – A – annotations
Updated automatically every 5 minutes

Jáchym: Rád bych studoval anglistiku nebo lingvistiku.

rád bych studoval – I’d like to study

anglistika – English studies

Petra a Rozálie: Chtěla bych se věnovat speciální pedagogice, což je práce s… jako logopedie a surdopedie, což je práce s lidma (lidmi), který (kteří) mají nějaký problém s mluvou nebo s poslechem, se slyšením… – No se sluchem. – Se sluchem. A chtěla bych těm lidem pomáhat.

věnovat se ( DAT) – to dedicate oneself (to)

což – which

logopedie – speech therapy

s lidmi – with people

mluva – speech

poslech – listening

sluch – hearing

…těm lidem pomáhat – to help those people