Budete psát diplomovou práci? Na jaké téma? Jak asi bude dlouhá?

10 – Budete psát dipomovou práci_ Na jaké téma_ Jak asi bude dlouhá_ – B_

Published using Google Docs
10 – Budete psát dipomovou práci_ Na jaké téma_ Jak asi bude dlouhá_ – B_
Updated automatically every 5 minutes

Jana: Ano, bohužel, mě to čeká. – A už víš, o čem to bude? – Ještě nevím úplně přesně, ale chtěla bych to nějak zkombinovat s nějakou stáží, že bych někde (někam) šla na stáž a pak o tom psala diplomovou práci. Protože to jsem udělala i s bakalářskou prací, že jsem byla na stáži v jedné české firmě a potom jsem o tom psala. Jak dlouhá bude ta práce? Asi sedmdesát stránek.

Eduard: Musím. Je to součást našeho… nebo je to podmínkou pro absolvování studia, nebo dokončení studia. – Jak dlouhá asi bude? – Jak dlouhá má být? No, myslím, že minimum, nebo očekává se minimum asi padesát normostran. Což znamená, no, v zásadě díky řádkování, fontu a těmhletěm náležitostem, formální úprava, většinou normostrana odpovídá tak té jedné straně, že jo. I když ve skutečnosti je to daleko míň, než když píšeme ve wordu. No, ale počítám tak alespoň padesát-šedesát normostran.

Petr: Už píšu diplomovou práci. Mám titulní stranu a to je všechno. – Tak o čem píšeš? – Téma je takový (takové) složitý (složité). Je to analýza dopadu zavedení nového standardu na leasingy pro mezinárodní účetní standardy. A je to trošku náročný (náročné) téma, protože ten standard ještě není ani napsaný, natož aby byly nějaké dopady, které bych měl zkoumat, tak to bude takový (takové) hodně teoretický (teoretické). – A jak asi bude dlouhá? – Mělo by to být osmdesát stran.

Michal: Stále, stále píšu, nebo dopisuju, poslední stránku, odstavec a bude to hotovo. Moje diplomová práce se zaměřuje na vyšetřování finančních podvodů. Anglicky je to fraud examination. A v zásadě to znamená, jak se dá bránit tomu, aby zaměstnanci nebo manažeři manipulovali s finančními výkazy. Je to hodně zajímavé s tou (vzhledem) k tomu, že v České republice a vůbec v Evropě neexistuje publikace, která by vypadávala (podávala) ucelený obraz. A jedinou publikaci, kterou jsem našel, tak byla vydána jedním profesorem tady na UT. A je to vlastně poprvé (první) publikace na světě, která je jako kniha. Jinak jsou to jenom studie.

Viktor: Musel. Musel jsem psát diplomovou práci a měl jsem teda naštěstí nějaký (nějaká) data k dispozici, takže… To bejvá (bývá) často největší problém u nás sehnat nějaký (nějaká) dobrý (dobrá) data, takže ty (ta) jsem naštěstí měl, takže už jsem měl část tý (té) práce hotovou, to byla výhoda.