Kde bydlí vaši prarodiče?

6 – Kde bydlí vaši prarodiče_ – A – annotations

Published using Google Docs
6 – Kde bydlí vaši prarodiče_ – A – annotations
Updated automatically every 5 minutes

Jakub: Můj dědeček a babička bydlí na vesnici, kousek od Českých Budějovic.

na vesnici – in a village

kousek od Českých Budějovic – a bit (away) from České Budějovice

Tereza: Už mám jenom babičky a obě moje babičky bydlí v Ústí nad Labem.

 – already, at this point

oba (m.), obě (f./n.) – both

Ústí nad Labem

Petr: Babička bydlí v severních Čechách, v městečku zvaném Železný Brod, což je sklářské městečko, sklářská oblast a… to je všechno.

v severních Čechách – in Northern Bohemia (Severní Čechy)

sklářský – glass (glass-making)

Jáchym: Dědeček a babička, tedy rodiče mé matky, bydlí taky v Lipově.

tedy – that is to say…

rodiče mé matky – the parents of my mother

bydlí v Lipově – live in Lipov

Jana: Děda bydlí v Raspenavě, což je vesnice kousek od Frýdlantu.

což – which

kousek od Frýdlantu – a bit (away) from Frýdlant

Attributions:

Title : File:Czech Republic location map.svg – Wikimedia Commons

Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Czech_Republic_location_map.svg

license : Attribution-ShareAlike 3.0 Unported

Title : File:KrajSC.png – Wikimedia Commons

Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:KrajSC.png

license : Attribution-ShareAlike 3.0 Unported

Title : File:Un-czech-republic.png – Wikimedia Commons

Source : https://en.wikipedia.org/wiki/File:Un-czech-republic.png

license : CC0 – Public Domain