Které předměty nemáte rádi?

4 – Které předměty nemáte rádi_ – A – annotations

Published using Google Docs
4 – Které předměty nemáte rádi_ – A – annotations
Updated automatically every 5 minutes

Jáchym: Já nemám rád přírodní vědy, obecně.

přírodní vědy – natural sciences

obecně – generally

Lukáš: Já jsem neměl rád chemii.

Alice: Já taky.

Jakub: Většinou mě nebaví vyloženě teoretický (teoretické) předměty, kde se učí jenom teorie, která není reálná.

vyloženě – explicitly

reálný – real, practical

Andrea: Nemám určitě ráda matematiku, nemám ráda statistiku, nemám ráda nic, kde se musí počítat.

kde se musí počítat – where one must count/calculate