Cestovali jste někdy do zahraničí?

14 – Cestovali jste někdy do zahraničí_ – A

Published using Google Docs
14 – Cestovali jste někdy do zahraničí_ – A
Updated automatically every 5 minutes

Jáchym: Ano, samozřejmě. Do zahraničí jsem cestoval.

Magda: Jednou-dvakrát za rok si myslím.

Pavel: Tak parkrát do roka.

Alice: Ano. – A kde jste byli? – Naposledy v Itálii.

Lukáš: Anebo v Tunisku.

Jana: Ano, cestovala jsem často do zahraničí. Naposledy jsem byla v Karibiku, v Dominikánské republice a v Portoriku. A jinak okolní státy, Slovensko, Rakousko, Maďarsko, Itálie.