5.8 – veselý a smutný – happy, sad, and other feelings

5.8 – veselý a smutný – happy, sad, and other feelings

Published using Google Docs
5.8 – veselý a smutný – happy, sad, and other feelings
Updated automatically every 5 minutes

5.8 – veselý a smutný – happy, sad, and other feelings

Mood

nálada – mood

The word nálada can be modified, so you can either have a dobrá nálada a or a špatná nálada.

A few basic types of moods and feelings:

Happy

šťastný – happy

veselý – happy, cheerful

rád – happy, glad (especially common in phrases like Jsem rád, že…)

plný/á energie – full of energy

pozitivní – positive

Kermit je rád, že je venku hezky. Je plný energie.

Lucka a Alenka jsou dneska velmi veselé.

Sněhulák je vždycky šťastný, když je zima!

Sad

You can use the word smutný in two ways:

  1. As a regular adjective. Jsem smutný / Jsem smutná – I’m sad.
  2. In a so-called impersonal dative construction. Je mi smutno – I feel sad (It is sad to me).

You can also use these words/expressions to express sadness:

mít depresi – to be depressed (lit. to have depression)

Ten pes je velmi smutný.

Ondřejovi je smutno.

Pavel je trochu smutný, protože venku prší.

Pavla má depresi

Anger, Stress, Surprise

naštvaný – angry

vystresovaný – stressed out

překvapený – surprised

angry girl with steam coming out her ears - description

Lenka je naštvaná!

Jana je vystresovaná, protože má hodně práce.

Honza je překvapený, že jeho sestra má jeho auto.

Afraid/Nervous

If you want to say that someone is afraid, use either of the following expressions:

bojím se (lit. I am afraid, from the verb bát se ‘to be afraid’; see 5.8 – 'bát se' – 'to be afraid')

mám strach (mít strach) – lit. ‘to have fear’, i.e. ‘I’m afraid’

být nervózní – to be nervous

Ten pán se něčeho bojí.

Hana je trochu nervózní.

Images used in this document come from these sources.