9.7 – Velikonoční pondelí

9.7 – Velikonoční pondělí

Published using Google Docs
9.7 – Velikonoční pondělí
Updated automatically every 5 minutes

9.7 – Velikonoční pondělí

Velikonoční pondělí (jako Velký pátek) je státní svátek v České republice.  Právě tento den zvlášť na Moravě je zvykem chodit s pomlázkou. Pomlázka je upletená z vrbových proutků.  S pomlázkou chodí chlapci na koledu a mrskají holky z okolí. Pomlázka (je odvozena od slova mladý) má zaručit ženám mládí, plodnost, krásu a zdraví do dalšího roku.

právě – precisely, specifically

zvlášť – particularly

je zvykem – it’s a custom

pomlázka – Easter stick

upletený – woven

vrbový proutek – willow twig

odvozena – derived

koleda – caroling

mrskat – to whip

okolí – surroundings

zaručit – guarantee

mládí – youth

plodnost – fertility

krása – beauty

zdraví – health

Kluci taky holky někdy polévají vodou.  Mladší kluci obvykle dostanou vajíčka a sladkosti. Starší chlapi často dostávají panáka slivovice.

Tato tradice se drží hlavně v některých částech Moravy, ale v jiných regionech, hlavně na venkově, je aspoň koledování o Velikonocích pořád hodně populární.

polévat – to pour over

vodou – INSTR. of voda – by means of water

panák – shot

držet tradici – to maintain a tradition

drží se – is maintained

část – part

aspoň – at least

koledování – carolling

Kluci dostávají vajíčka a dobroty od holek.

Kluci pak holky mrskají pomlázkou.

Text Adapted From:

Velikonoční pondělí – Wikipedie

Source https://cs.wikipedia.org/wiki/Velikonoční_pondělí

License CC-BY-SA 3.0

Images used in this document come from these sources.