9.6 – Svátek – Mikuláš

9.6 – Svátek – Mikuláš

Published using Google Docs
9.6 – Svátek – Mikuláš
Updated automatically every 5 minutes

9.6 – Svátek – Mikuláš

6. prosince se slaví svátek – Mikuláš. Na tenhle svátek se děti hodně těší. Mikuláš spolu s anděly a čerty obcházejí domácnosti s dětmi v předvečer tohoto svátku (5. prosince). Většinou se převlékají do kostýmů starší děti nebo dospělí. Děti musí říct Mikulášovi a andělům básničku nebo zazpívat písničku. Pokud se to Mikulášovi líbí, dá dětem malé dárky. Většinou se rozdávají jenom nějaké lahůdky nebo malé dárky pro štěstí. Sladkosti jsou oblíbený dárek, například ovoce nebo čokoláda. Obvykle se ty sladkosti dávají do punčochy.

Slovníček

těšit se (na ACC) – to look forward (to something)

spolu – together

obcházet – visit, go around

domácnost – home, household

předvečer – eve (lit. evening before)

převlékat / převléknout se – to dress up

kostým – costume

dospělý – adult, grown-up

básnička – poem

písnička – song

rozdávat – to give out

lahůdka – treat

štěstí – luck

dávat/dát – to give, also to put; dávají se – they are put

punčocha – stocking

S Mikulášem a andělé taky chodí čert nebo čerti, kteří symbolicky trestají a straší malé děti. Čert často dělá strašlivé zvuky jako “ble, ble, ble”. Rodiče často využívají tohoto svátku jako pomocníka, když děti neposlouchají, neuklízejí doma nebo se neučí ve škole. Když se děti zlobí, rodiče jim často říkají “Všechno to řeknu Mikulášovi…” Nehodným dětem se dávají brambory nebo uhlí. Celkově je to hodně veselý svátek, ale některé děti se čerta opravdu bojí a někdy se rozpláčou při návštěvě.

čert – devil

trestat – to punish

strašit – to frighten

strašlivý – frightening

využívat GEN – to take advantage of

pomocník – aide, helper

zlobit se – to misbehave

říkat / říct (řeknu, řekneš…) – to say

nehodný – bad, disobedient

uhlí – coal

celkově – all in all (related to celý – whole)

bát se ( GEN) – to be afraid (of something/someone); bojím se, bojíš se…

rozplakat se – to start crying (from plakat – to cry – pláču, pláčeš…)

při návštěvě – during the visit

Portions of this text adapted from:

Vánoční zvyky a pověry – Wikipedie

Source https://cs.wikipedia.org/wiki/Vánoční_zvyky_a_pověry

License CC-BY-SA 3.0

Images used in this document come from these sources.