8.9 – Locative Plural of Adjectives

8.9 – Locative Plural of Adjectives

Published using Google Docs
8.9 – Locative Plural of Adjectives
Updated automatically every 5 minutes

8.9 – Locative Plural of Adjectives

Masculine Animate

Masculine Inanimate

Feminine

Neuter

Hard Stem Adjective

-ých

nových

-ých

nových

-ých

nových

-ých

nových

Soft Stem Adjective

-ích

moderních

-ích

moderních

-ích

moderních

-ích

moderních

In other words:

All Genders

Hard Stem Adjective

-ých

nových

Soft Stem Adjective

-ích

moderních

Studenti na českých univerzitách bydlí na kolejích.

Students at Czech universities live at the dorms.

V sobotu jsme byli na přednášce o moderních webových technologiích.

On Saturday we were at a lecture about modern web technologies.

Mám novou knihu o českých dějinách[1].

I have a new book about Czech history.

Images used in this document come from these sources.


[1] dějiny, another word for historie, is feminine plural, which is why it gets the -ách ending in the locative plural.