9.7 – Kraslice

9.7 – Kraslice

Published using Google Docs
9.7 – Kraslice
Updated automatically every 5 minutes

9.7 – Kraslice

Velikonoční kraslice je natvrdo uvařené nebo vyfouknuté prázdné vejce. Jsou obvykle zdobené různými výtvarnými technikami. Od dob raného křesťanství jsou kraslice v křesťanské tradici spojené s Velikonocemi a  symbolizují plodnost a znovuzrození. Vejce se taky používala před křesťanstvím v souvislosti s pohanskými jarními oslavami.

natvrdo uvařený – hard-boiled

vyfouknutý – hollowed out (lit. blown-out)

prázdný – empty

ozdobený – decorated

různými výtvarnými technikami – by various artistic techniques

od dob – from the times

spojený – connected

symbolizovat – to symbolize

plodnost – fertility

znovuzrození – rebirth

používat – to use

používat se – to be used

před ( INSTR) – before

křesťanství – Christianity

souvislost – connection

pohanský – pagan

oslava – celebrations

V některých částech České republiky kraslice slouží ženám a dívkám o Velikonocích jako odměna pro koledníka za vymrskání pomlázkou.

dívka holka

sloužit – to serve

odměna – reward

koledník – caroller

vymrskání pomlázkou – whipping with an Easter stick

Text Adapted From:

Kraslice – Wikipedie

Source https://cs.wikipedia.org/wiki/Kraslice

License CC-BY-SA 3.0

Images used in this document come from these sources.