Grammar 4. Accusative Singular

4 – accusative singular

Published using Google Docs
4 – accusative singular
Updated automatically every 5 minutes

Accusative Singular Endings

MA

MI

F

N

Hard stem

-a

profesora

pstruha

Ø

stůl

česnek

-u

knihu

Prahu

-o

pivo

okno

Soft stem

-e

učitele

herce

Ø

počítač

čaj

-i

učebnici

Ø

kolej

Ø

věc

-e

moře

vejce

náměstí

Masculine Animate

Masculine Inanimate

Feminine

Neuter

Hard stem Adjective

-ého

nového

nový

-ou

novou

nové

Soft stem Adjective

-ího

moderního

moderní

moderní

moderní

Demonstrative

toho

ten

tu

to

One

jednoho

jeden

jednu

jedno

All

všechen

všechnu

všechno

Possessive

mého

můj

moji/mou

moje

tvého

tvůj

tvoji/tvou

tvoje

jeho

jeho

jeho

jeho

jejího

její

její

její

našeho

náš

naši

naše

vašeho

váš

vaši

vaše

jejich

jejich

jejich

jejich

reflexive possessive pronoun

svého

svůj

svoji/svou

svoje