Grammar 2. Genitive Plural

2 – genitive plural

Published using Google Docs
2 – genitive plural
Updated automatically every 5 minutes

Genitive Plural Endings

MA

MI

F

N

Hard stem

profesorů

studentů

hradů

stolů

knih

map

fill vowel:

holek

studentek

piv

aut

fill vowel:

oken

jablek

Soft stem

sportovců

učitelů

počítačů

(-ice) ulic

(-yně) sportovkyň

(-iště)

letišť

parkovišť

galerií

kolejí

věcí

moří

náměstí

Masculine Animate

Masculine Inanimate

Feminine

Neuter

Hard stem Adjective

-ých

nových

Soft stem Adjective

-ích

moderních

Demonstrative

těch

One

jedněch

All

všech

my

mých

your

tvých

his

jeho

her

jejích

our

našich

your (pl.)

vašich

their

jejich

reflexive possessive pronoun

svých